PHOTO-2022-05-18-22-44-18.jpeg

סדנת כתיבת אימיילים

מטרות הסדנה:

המטרה של הסדנה היא ללמד עובדים ומנהלים לכתוב אימיילים באנגלית עסקית, בצורה אפקטיבית, יעילה ורהוטה, תוך כדי התחשבות בהיבטים בין תרבותיים ובכללים הנהוגים בעולם העסקי.

נלמד את ההבדלים בין סוגים שונים של אימיילים, והדרך הנכונה לנסח אותם: אימיילים של הכרזה, קידום, פנייה ללקוח פוטנציאלי, טיפול בלקוח קיים, מענה לתלונות, ועוד.
 

קהל היעד של הסדנה: 

עובדים ומנהלים שמתכתבים באנגלית בתדירות גבוהה במסגרת תפקידם. 

אופן העברת הסדנה:

כל פרק בסדנה מחולק לפרק תיאורטי ופרק מעשי שכולל תרגול ופידבק אישי. בסיום הסדנה, העובדים מקבלים מטלת כתיבה המבוססת על החומר הנלמד, וכל אחד מהם מקבל משוב אישי.

סדנת סמול טוק ונטוורקינג

מטרות הסדנה:

המטרה של הסדנה היא ללמד עובדים ומנהלים את אומנות הסמול טוק והנטוורקינג, שמהווים נדבך מרכזי בפעילות העסקית של ימינו, תוך התחשבות בהיבטים בין תרבותיים ובכללים הנהוגים בעולם העסקי. 

קהל היעד של הסדנה: 

עובדים ומנהלים שמתנהלים באנגלית מול לקוחות וספקים, בין אם בשיחות טלפון, וידיאו או מפגשים פרונטליים. 

אופן העברת הסדנה:

כל פרק בסדנה מחולק לפרק תיאורטי ופרק מעשי שכולל תרגול ופידבק אישי. בכל מהלך הסדנה העובדים מתרגלים ומתנסים בסיטואציות שונות, תוך מתן פידבק אישי מהמורה.

PHOTO-2022-05-18-22-40-56.jpg